52வது பட்டமளிப்பு விழா
View
22 Sep 2022

52வது பட்டமளிப்பு விழா...

எம். வி. முத்தையா மகளிர் அரசு கலைக் கல்லூரியில் 52 வது பட்டமளிப்பு விழா  நாள் - 22.09.2022.

53வது பட்டமளிப்பு விழா
View
23 Sep 2022

53வது பட்டமளிப்பு விழா...

எம். வி. முத்தையா மகளிர் அரசு கலைக் கல்லூரியில் 53 வது பட்டமளிப்பு விழா  நாள் - 23.09.2022.

CSB Orientation Training Cum Awareness Programme
View
29 Sep 2022

CSB Orientation Training Cum Awareness Programme ...

Central Silk Board (CSB) Sponsored Two Days Orientation training cum awareness Programme on Sericulture & Entrepreneurship Opportunities in Seri Business. Beneficiary B.Sc. Zoology Students   .

Zoo Fest - 22
View
07 Oct 2023

Zoo Fest - 22...

Inter Collegiate Competition Wild Life Week Celebration   Brochure Event Details.