போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி மற்றும் பேரணி
View
11 Aug 2022

போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வ...

  போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி மற்றும் பேரணி அறிக்கை.

MVM READS – A Mass Reading Programme
View
06 Oct 2022

MVM READS – A Mass Reading Programme...

Common Guidelines:  The students and the faculty members have to bring a book to read – fiction, non-fiction, competitive exams etc. (apart from their textbooks) A long bell will be given at 11:00 am The students will read the book from 11:00 am to 12:00 Noon. A long bell will be given at 12:00 Noon to complete the reading programme.....

One Day International Seminar On
View
23 Nov 2022

One Day International Seminar On "Free Online Resources For The Academia"...

.