Roll of Honor

B.Sc Mathematics

Academic Year Name of the Student Medium Rank(I\II)
2007-2008 Shalini.M EM V
Najma Banu.K EM VI
Muniammal.G TM I
Praveena jeyanthi.S TM II
2008-2009 Jenita.A EM II
Shobana.S TM I
Tasneem Begum.S TM II
2009-2010 Shabiya Banu.M EM I
Gomathi.K TM I
Thenmutha.R TM II
2010-2011 Seetha lakshmi.V EM I
Shanmuga Priya.K TM I
Parveen begam.S TM II
2011-2012 Sameem soubana.K TM I
Aysha Sithika.M TM II
2012-2013 Kowsalya sathya.c EM I
Priyadharshini Bangaru.B TM I
Mahalakshmi.A TM II
2013-2014 Asheerin Fouzia.A.S EM I
Kalaivani.T TM I
Sonia Gandhi.c TM II
2014-2015 Margrate Sharmila Rani.M EM II
Shibani.R TM I
Siva kami.N TM II
2015-2016 Ramya .G TM I
Sharmila.R TM II
2016-2017 Shafrina Begum.A EM I
Usha Nandhini.M TM I
Shobana.G TM II
2017-2018 Ramya .A TM I
Vinoba Jayaseeli.A TM II
2018-2019 Chinnammal.V TM I
Mani Megalai.N TM II

M.Sc Mathematics

Academic Year Name of the Student Medium Rank(I\II)
2013-2014 Juliet Nancia.J EM I
Faimitha.M EM II
2014-2015 Vaitheeswari.K EM II
2016-2017 Sheerin Fouzia.A.S EM I
Anandhi.P EM II

M.Phil Mathematics

Register NO NAME RANK
MPRMAT18034 JESSAILIN JEBA.B I
MPRMAT18009 ESWARI. P II